Forum Liberec

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ing. Petr Šmakal Technický dozor staveb

Úvod


Moje inženýrská kancelář vznikla jako služba investorům, která vytváří protiváhu dodavatelským, ale i projekčním subjektům v rámci zajištění přípravy a realizace staveb. Inženýrská kancelář zároveň může odborně zastupovat a hájit zájmy investora ve vztahu k orgánům státní správy a ostatním právnickým i fyzickým osobám v legislativních procesech při přípravě a realizaci staveb.

Mezi činnosti, které se svými spolupracovníky vykonávám, patří nejen kompletní výkon inženýrské činnosti od vypracování záměru investice až po kolaudaci staveb, ale také zpracování odborných posudků a konzultační činnost při volbě technologií a materiálů pro provádění stavebních prací nebo vedení reklamace stavebních prací.

Loading